3=2/5 یک تساوی استثنایی !

تمامی شما دوستان عزیز تا 15 اسفند فرصت دارید تا از تخفیف جشنواره شگفت انگیز 3=2/5 استفاده کنید
در این جشنواره با رزرو هر یک از هتل های لیست زیر برای دو شب با تخفیف همیشگی، شب سوم را به صورت نیم بها (50% تخفیف ) رزرو کنید
همچنین در بعضی از هتل ها در صورت رزرو برای 4 شب، شب پنجم به صورت رایگان اقامت کنید
کلیه این تخفیف ها بعد از انتخاب هتل و تعداد سه شب آن به صورت خودکار اعمال خواهند شد

down arrow