• 15:55

    دوشنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه کرمان , کرمان ، ایران
7,427,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی