• 10:45

  یکشنبه,31 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:05

  یکشنبه,31 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:45

  یکشنبه,31 شهریور

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:05

  یکشنبه,31 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری