• 20:45

    پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
  • 21:42

    پنجشنبه,25 مهر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,321,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری