• 21:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:42

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:45

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:42

  پنجشنبه,28 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,569,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری