• 12:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:20

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,750,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:00

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 14:20

  یکشنبه,17 آذر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری