• 17:30

  جمعه,16 خرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:27

  جمعه,16 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:30

  جمعه,16 خرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:27

  جمعه,16 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,321,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:40

  جمعه,16 خرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 18:37

  جمعه,16 خرداد

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری