ماسوله
نامشخص
دهلران
جمعیت : 30٬989
خوانسار
جمعیت : 33049
فومن
جمعیت : 31176