• ثبت اطلاعات
  • جزئیات اطلاعات شما
  • انتظار تایید و پرداخت
  • دریافت واچر

جهت رزرو خدمات CIP اطلاعات زیر را وارد نمایید

1
اطلاعات پرواز
فرودگاه شهید اشرفی ، کرمانشاه ، ایران

تعرفه خدمات
خدمات
قیمت(ریال)

تابعیت ایرانی
تابعیت خارجی
خدمات CIP
1,000,000
1,000,000
هرنفر مشایعت کننده
1,000,000
1,000,000

2
اطلاعات مسافران
تعداد
مسافر 1
3
استقبال کنندگان مشایعت کنندگان
تعداد
  • برای دریافت خدمات ترانسفر ؛ زمان پرواز شما باید حداقل 4 ساعت با زمان درخواست فاصله داشته باشد
3
اطلاعات رزرو گیرنده

هزینه قابل پرداخت : 1,000,000 ریال
ریال