مرتب سازی بر اساس:
Mellat Blvd, 33 Bridge, Isfahan, Iran
تا 32% تخفیف

قیمت از : $4,908,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Vali Asr and Chamran Highway Crossroad, Tehran, Iran
تا 31% تخفیف

قیمت از : $4,950,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
No. 51, Shahid Khodami St., Vali-e Asr Ave., Tehran, Iran
تا 5% تخفیف

قیمت از : $6,500,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Evin Crossroad, Chamran Highway, Tehran, Iran
تا 30% تخفیف

قیمت از : $5,700,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Imam Reza 24 & 26, Imam Reza St., Mashhad, Iran
تا 8% تخفیف

قیمت از : $4,048,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Meshkini St., Shiraz, Iran
تا 28% تخفیف

قیمت از : $5,050,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Meraj St., Pasdaran Blvd, Bandar Abbas, Hormozgān, Iran
تا 30% تخفیف

قیمت از : $3,720,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Lane 33, Abedi St., Behroud Sq., Saadat Abad, Tehran, Iran
تا 18% تخفیف

قیمت از : $7,050,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Imam Reza 34 & 36, Imam Reza St., Mashhad, Iran
تا 14% تخفیف

قیمت از : $4,190,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Khayyam St., Mashhad, Iran
تا 43% تخفیف

قیمت از : $4,300,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Sahel Sq., Kish, Iran
تا 28% تخفیف

قیمت از : $4,090,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Imam Reza 14 and 16 Lanes, Imam Reza St.,Mashhad, Iran
تا 23% تخفیف

قیمت از : $4,040,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Jask Sq. and Hoor cottage, Beginning of Jahan Road, Kish Island, Iran
تا 39% تخفیف

قیمت از : $8,100,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Dariush Sq., Kish Island, Iran

نیاز به استعلام قیمت
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Marjan Blvd, Kish Island, Iran
تا 14% تخفیف

قیمت از : $5,130,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Chamran Blvd., Shiraz, Iran
تا 34% تخفیف

قیمت از : $2,750,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Pardis Sq., Kish, Iran
تا 49% تخفیف

قیمت از : $4,000,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Quran Gate, Shiraz, Iran
تا 38% تخفیف

قیمت از : $5,220,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Khalij Fars Blvd, Amir Kabir Sq., Kish , Iran
تا 50% تخفیف

قیمت از : $4,500,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Amadegah St., Isfahan, Iran
تا 29% تخفیف

قیمت از : $3,990,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...