مرتب سازی بر اساس:
Evin Crossroad, Chamran Highway, Tehran, Iran
تا 15% تخفیف

قیمت از : $4,200,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Taleghani St., Tehran, Iran
تا 25% تخفیف

قیمت از : $3,970,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Opposite Terminal 1, South of main Blvd of Imam Khomeini airport, Km 30 of Khalij-e Fars Highway, Tehran, Iran
تا 28% تخفیف

قیمت از : $4,790,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Shahid Rajaee St., Ramsar, Mazandaran, Iran
تا 11% تخفیف

قیمت از : $4,270,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Between Imam Reza 4 & 6, Imam Reza St., Mashhad, Iran
تا 35% تخفیف

قیمت از : $2,810,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Darya Blvd, Amir Kabir Sq., Kish Island, Iran
تا 53% تخفیف

قیمت از : $2,900,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Shahrivar 17 St., Mashhad, Iran
تا 14% تخفیف

قیمت از : $2,750,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
No.20, Moali Abad Blvd., Pezeshkan St., Shiraz, Iran
تا 31% تخفیف

قیمت از : $2,420,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Abresan Jnc., Imam Khomeini St., Tabriz, Iran
تا 18% تخفیف

قیمت از : $3,150,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Danesh St.,Sareyn, Ardabil, Iran
تا 5% تخفیف

قیمت از : $2,460,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Khosravi No St., Mashhad, Iran
تا 34% تخفیف

قیمت از : $2,570,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Atebba St, Qou Beach, Bandar-e Anzali, Gilan, Iran
تا 9% تخفیف

قیمت از : $5,560,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Imam Reza 2St., Mashhad, Iran

قیمت از : $3,080,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
North of Basij Sq., Zanjan, Iran
تا 7% تخفیف

قیمت از : $3,800,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Hasan Sara District, Ramsar to Roudsar Road, Gilan, Iran
تا 18% تخفیف

قیمت از : $3,640,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Bala Eshtuj, Km 18 of Do Hezar Road, Tonekabon, Mazandaran, Iran
تا 1% تخفیف

قیمت از : $6,540,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
In front of Bazaar, Imam St., Urmia, Iran
تا 28% تخفیف

قیمت از : $2,760,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Southeast Side of Amir Kabir Sq., Kish, Iran

قیمت از : $3,720,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Bostani Lane, Kamal al-Molk Square, Kashan, Isfahan, Iran
تا 22% تخفیف

قیمت از : $2,070,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
Gaz Sq., Azadi St., Shiraz, Iran
تا 37% تخفیف

قیمت از : $2,350,000.00
لطفا چند لحظه صبر کنید ...